Team building – op weg naar meer productiviteit binnen teams

Moderne organisaties kunnen niet zonder team building. Het vormen van sterke teams is allang niet meer de ‘kers op de taart’. Krachtige teams zijn broodnodig geworden om de concurrentiestrijd aan te kunnen gaan, zeker in de dynamiek van de zakelijke wereld. In dit artikel wordt dan ook het belang onderstreept van teambuilding in organisaties. Ook komt de vraag aan de orde hoe organisaties sterke teams kunnen maken en vervolgens ook onderhouden.

Wat is het belang van team building?

Team building levert meetbare voordelen op voor organisaties. Zo verbeter je de productiviteit. Een sterk team presteert sowieso beter dan ‘losse’ individuen. Teamleden combineren elkaars vaardigheden en zijn dan in staat om vrij complexe problemen op te lossen. Het belang zit daarnaast in de verbeterde creativiteit. Met een sterk team genereer je gemakkelijk innovatieve ideeën en kom je ook sneller tot nieuwe benaderingen. Ook de communicatie wordt sterker na een teambuilding training. Tot slot voelen de medewerkers binnen een team zich na een training meer betrokken en geven ze blijk van grotere tevredenheid in hun werk. Ook de motivatie begint hierdoor flink te groeien. Dit bevordert het werkklimaat aanzienlijk.

Enkele onderdelen van succesrijke team building

Zodra je start met het bouwen van sterke teams (via trainingen), dient er aandacht te komen voor een aantal elementen. Als eerste heb je duidelijke doelen en een glasheldere visie nodig. Teams moeten zich daar goed van bewust zijn zodat alle hoofden dezelfde kant op gaan. Het vertrouwen binnen een team staat of valt met gedeelde waarden en normen. Vertrouwen is samen met respect een voorwaarde voor bevordering van samenwerking. Het doet een team ook goed om mensen van verschillende achtergronden en met verschillende vaardigheden samen te laten werken. Zo voorkom je groepsdenken en zet je in op creativiteit. Gezien het gevaar van conflicten binnen een team is ook effectieve communicatie een belangrijk element. De diverse teamleden moeten leren goed naar anderen te luisteren maar moeten ook zo vrij zijn hun eigen gedachten en gevoelens te uiten. Een team is star als er geen teamontwikkeling plaats vindt. Dit element bestaat uit de groei van een team; daarvoor zijn leermomenten en leermiddelen beschikbaar.

Activiteiten

Die leermomenten en -middelen kunnen toegepast tijdens de activiteiten die team building versterken. Denk aan teamuitjes zodat de teamleden elkaar ook buiten de vergadertafel beter leren kennen. Of workshops en trainingen. Hier staat het verbeteren van teamvaardigheden vaak centraal. Bijvoorbeeld conflictoplossing en leiderschap. Ook de gewone teamvergaderingen kunnen als platform dienen om voortgang van projecten in goede banen te leiden. Er is een heel assortiment van samenwerking-tools en bijbehorende software beschikbaar om de efficiëntie binnen teams te bevorderen.

De praktijk

Team building vereist wel dat op elk niveau van de organisatie instemming en betrokkenheid is. Om daarvoor te zorgen kunnen organisaties het volgende doen:

  • Ondersteuning leiderschap (vooral facilitering van teambuilding)
  • Teambeoordeling (evalueren van de effecten van teams, verzamelen van feedback)
  • Opleiding en ontwikkeling (investeren in opleiding/cursussen van teamleden)
  • Voortdurende verbetering (focus op aanpassing aan veranderingen in processen)